Intrastat

SERVICII INTRASTAT Depunem declaratii INTRASTAT pentru clienti din toata tara, fiind una din primele firme din Romania abilitate de Institutul National de Statistica.

Operatorii economici care depăşesc nivelul pragurilor valorice Intrastat în cursul anului de referinţă, separat pentru fiecare flux, au obligatia de a transmite lunar declaratia intrastat. Obligaţia de raportare pentru sistemul statistic Intrastat a acestora intervine în luna în care valoarea cumulată de la începutul anului de referinţă a schimburilor intracomunitare de bunuri depăşeşte nivelul pragurilor valorice Intrastat stabilite pentru anul de referinţă, separat pe cele două fluxuri.
Informaţiile privind pragurile valorice INTRASTAT se publică anual, în Monitorul Oficial al României, la sfârşitul anului anterior celui pentru care pragurile valorice sunt în vigoare.
Pragurile valorice INTRASTAT stabilite pentru anul 2016 sunt:

  • pentru introduceri intracomunitare: 500.000 lei
  • pentru expedieri intracomunitare: 900.000 lei

 

 

Contract cadru de prestari servicii INTRASTAT