Obtinere autorizatii

EORI, Perfectionari Active si Pasive, AEO etc.

Pentru obtinerea autorizatiei de perfectionare pasiva sunt necesare urmatoarele documente:
 - contract intre societeatea din Romania si societatea comerciala extracomunitara
 - acceptul din partea societatii comerciale extracomunitare unde se vor efectua reparatiile
 - evidenta operativa (trebuiesc mentionate intr-un tabel, in partea stanga operatiunile de plasare, care trebuie sa contina, valoare, termen de inchidere si in partea dreapta operatiunile de inchidere care trebuie sa contina valoare, rata randament)
 - facturi proforme din partea societatilor comerciale din afara Comunitatii cu privire la aceste operatiuni
 - descriere sumara a operatiilor care sunt efectuate de societatile din afara Comunitatii
 - contractul si alte documente care sunt in alta limba decat in limba romana trebuie traduse integral sub semnatura si stampila  societatii care le-a tradus sau traducator autorizat
 - anexa 12a

Pentru obtinerea autorizatie de perfectionare activa cu suspendare (PAS) sunt necesare urmatoarele documente:

 - contractul cu partenerul extern din care sa reiasa estimativ valoarea, cantitatea, durata si descrierea sumara a operatiunilor ce vor fi efectuate de dvs. Acest contract trebuie sa fie tradus in limba romana sub semnatura si stampila societatii care  a efectuat traducerea sau de traducator autorizat
 - factura/facturi proforme cu valoare estimativa
 - tabel de evidenta operativa a declaratiilor de import si export in cadrul perfectionarii active
 - anexa 67